Priser

Aspirant:

3000 kr per år

Etter 1-2 år som aspirant går man over i tropp.

2.års driller/Tropp:

5500 kr pr. år

Søskenrabatt, det gis 50% rabatt fra og med barn nr 2

Solo/duett:

Det tilbys trening i one baton og eller x-strut etter at man er ferdig med å være  aspirant .1000 kr pr. program pr. år,i tillegg til troppsavgift.

I samråd med trener kan man etter dette velge flere/andre  solo/duett programmer som f.eks two baton, twirl duett, drilldans solo og drilldans duett.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er lov å slutte midt i en sesong.

Ekstra treninger vil forekomme i forkant av konkurranser, dette er inkludert i treningsavgiften.

Medlemskontigenten i Oslo Drill inkluderer :

- forsikring og medlemsskap i NMF

- et visst antall treningstimer inkl           koreografi (ca 37 uker i året, vi  følger        skolens årskalender)

- paradeuniform/regntøy og troppsdrakt

- Deltakeravgift og troppsavgift i to             konkurranser  årlig, tropp

 

Avgifter som påbeløper i konkurranser man velger og delta i selv ,som solo eller duett eller andre konkurranser med troppen, vil deltakeravgift og startkontigent bli fakturert i etterkant,

Deltaker vil bli tilbudt  overnatting på skole  i forbindelse med de fleste konkurranser. Overnatting skole vil da også bli fakturert i etterkant. Eventuelt kan man ordne  overnatting selv privat.

©2018 by Oslo Drill & Nordic Spaces