BEGYNNE I OSLO DRILL?

Vi ønsker nye drillere velkommen enten du er nybegynner eller har drillet før!
 

Har du lyst til å prøve før du melder deg inn? Send en e-post til styreleder@oslodrill.no.

(Skjemaet fungerer dessverre ikke fra mobiltelefon, du kan ev sende samme informasjon i e-post til styreleder@oslodrill.no)

©2018 by Oslo Drill & Nordic Spaces