BEGYNNE I OSLO DRILL?

Vi ønsker nye drillere velkommen enten du er nybegynner eller har drillet før!
 

Har du lyst til å prøve før du melder deg inn? Send en e-post til styreleder@oslodrill.no.

©2018 by Oslo Drill & Nordic Spaces