Trenigssteder

Oslo Drill har fast undervisning på 4 ulike skoler i Oslo.

Alle medlemmer  har tropps-undervisning 1,5-2 timer pr uke. Alle medlemmer, med unntak av 1.års aspiranter, får også tilbud om one baton og eller X-strut  undervisning

1 time pr. uke pr. koreografi. Senere etter avtale med trener kan man ha solo/duett i andre grener.

Vi har trening på Manglerud Skole, Oppsal skole, Kuben videregående og Bjørnesletta skole.

Aspiranter

Aspiranter trener 1,5 timer pr uke

Dette er gruppen for de som aldri har drillet før og som er i barneskole alder.

Aspirantene deltar i bytoget i Oslo på 17.mai 

Aspirantforeldre får tilbud om å gå i toget med oss på 17.mai.

Aspirantene har oppvisning på jule- og sommeravslutningen. De konkurrerer ikke, men inviteres til å være med som heiagjeng!

Tropper

For deg som har drillet før vil du få plass i en av våre konkurransetropper. Oslo Drill har pr i dag 3 konkurransetropper , A, B og C

 

Troppene har 2 timer under-visning pr uke.

Det gis 1 time undervisning pr solo og eller duett pr uke .

Drillkonkurranser er en stor inspirasjonskilde for de fleste drillere, og Oslo Drill ønsker å delta aktivt i disse. Det arrangeres en mengde konkurranser over hele landet hvert år, og Oslo Drill er normalt sett med på minmum 2 konkurranser i året. 

 De 2 obligatoriske konkurransene som Oslo Drill er med på, er HO i Lillehammer og ØM i Jessheim.

Tropper pleier også normalt sett og delta i NM i Larvik.

©2018 by Oslo Drill & Nordic Spaces