Bli medlem‎ > ‎Styret‎ > ‎

Beredskapsplan

Beredskapsplanen trer i funksjon ved en hver krisesituasjon som involverer korpsmedlemmer på turer og arrangementer der korpset deltar som en enhet.

Beredskapsorganisasjonen skal bestå av to personer (helst i styret).

- I Oslo Drill er reiseleder/ansvarlig å betrakte som beredskapsleder på tur/arrangementer.

- Beredskapsleder har ansvar for å utpeke en medansvarlig.

 

Dersom en krisesituasjon oppstår, har beredskapsorganisasjonen ansvar for:

- beredskapsleder skal varsle politi/myndigheter

- beredskapsleder skal varsle hjelpe- og redningspersonell

- beredskapsleder skal varsle pårørende hvis situasjonen tillater/krever det og følge opp 

  kontakten (informasjon om dødsfall skal gis av offentlig instans, dvs. politi eller prest)

- varsle arrangør/prosjektleder der dette finnes (f.eks. i konkurranser)

- hvis behov varsle NMF på tlf: 815 56 777

- eventuelt sørge for å få åpnet lokaler for pårørende som ønsker å oppholde seg i nærheten

- beredskapsleder har ansvar for å foreta en oppsummering og evaluering så snart

  situasjonen er over

 

Ved større ulykker skal:

- beredskapstroppen utvides med en person som kan håndtere ekstern informasjon

  - all informasjon til medier skal gå gjennom samme person for å sikre informasjonen som     

    går ut

- det om mulig opprettes et informasjonssenter der henvendelser fra presse kan besvares og  

   informasjonsarbeid organiseres

- det så raskt som mulig produseres en enkel faktaorientert pressemelding

  (hva har skjedd, hvor og når, hvor mange er involvert)

  - informasjon om årsaksforhold og navn og status på forulykkede påligger det offentlige

 

På turer og arrangementer skal korpset til enhver tid ha en liste med telefonnummer til

medlemmers foreldre og foresatte.

Beredskapsleder skal også sørge for at det er førstehjelpsutstyr tilgjengelig.