Bli medlem‎ > ‎Bli medlem‎ > ‎

Kontigent


KONTINGENT
 
1. års driller (ny - aldri drillet før)
Kr. 1500,- pr. halvår/kr. 3000,- pr. skoleår.

F.o.m. 2. års driller (medlemmer som har drillet tidligere)
Kr. 2750,- pr. halvår/kr. 5500pr. skoleår. Grunnkontigent.
Kr 500,- pr. halvår pr. solo/duett - Kr. 1000,- pr. år pr. solo/duett
 
Søskenrabatt: 
Halv pris i kontingent f.o.m barn nr. 2, men vanlig betaling for solo/duett undervisning. 
 
Kontingenten dekker instruksjon, utstyr til tropp, uniformer, forsikring, medlemskap i NMF m.m.

For troppene som konkurrerer dekker drillkorpset to startavgifter pr. år pr tropp.
Konkurransekostnader i forbindelse med solo og duett dekkes av utøverne som deltar i dette.
 
Oslo Drill-medlemmer og instruktører er forsikret (uten instrument). Les mer om forsikringen her
 
I 2015 dekket Oslo Drill både deltakeravgift og startavgift til tropp i 2 konkurranser da økonomien tillot dette. 

 
DUGNAD
 
Oslo Drill har 1 hoveddugnad pr. semester. Vi forsøker å gjøre dugnadene så morsomme som mulig og har derfor hatt følgende dugnader tidligere:
 
          - Oppdrag for NRK Super 
          - Oppdrag for Seefood TV
          - Deltakelse på innspilling av Raske Menn
          - Deltakelse på innspilling av spillefilmen "Orps"
          - Deltakelse på innspilling av Lotto reklame
          - Salg av julekalender
          - Lotteri
          - Oppvisning for Coca Cola
          - Oppvisning for filmproduksjonsselskap
 
Det forventes at alle medlemmer stiller på dugnadene som settes opp. 
 
Hver enkelt tropp kan i tillegg sette opp egne dugnader hvor 75% av inntektene går direkte til den enkelte tropps aktivitet.