Undervisning‎ > ‎

Tropper, duetter & solister


I Oslo Drill undervises det i Korpsdrill, som består av følgende kategorier:
 
* Drilldans (tropp, duett og solo)
* Twirling (tropp, duett og solo)
* Majorette/Paradedrill (tropp)
* Pom pons (tropp)
* Show (tropp)
 
Alle medlemmer er en del av en tropp i Oslo Drill som trener 1-2 timer pr. uke. I tillegg gir vi alle våre utøvere mulighet for solo og duett, så framt vi har ledig kapasitet. Dette gjelder både i forhold til instruktører og treningslokale. 
 
Ved Kick-off seminaret hver høst inndeles våre medlemmer i tropper. 
 
I sesongen 2015-2016 har Oslo Drill ca. 30 aktive utøvere som konkurrerer i tropp, duett og solo.

 

 Følg oss på sosiale medierInstagram: @oslodrill 


SnapChat: Oslodrill