Undervisning


Undervisning


Oslo Drill har fast undervisning 20 timer per uke, på 6 ulike skoler i Oslo.
Alle medlemmer har troppsundervisning 2 timer pr. uke. Alle medlemmer, med unntak av aspirantene, får også tilbud om solo og duettundervisning., 1 time per uke per koreografi.  

Følg oss på sosiale medierInstagram: @oslodrill 


SnapChat: Oslodrill