Konkurranser


Konkurranser
 
 
Alle tropper i Oslo Drill skal delta på 2 konkurranser i året. Det er troppsinstruktør som avtaler med sin tropp hvilke konkurranser de skal stille i. Solister og duetter velger om de ønsker å stille i konkurranser og hvilke det blir. 
 
Hvert år arrangeres det et titalls drillkonkurranser i Norge og på denne siden finner du informasjon om de konkurransene utøvere fra Oslo Drill pleier å delta på. Medlemmene står fritt til å delta på andre konkurranser enn de som er nevnt på disse sidene.
 
Solister og duetter har selv ansvar for å avklare med sin trener i forhold til hvilke konkurranser de ønsker å delta på. Påmelding må sendes til Undervisningsansvarlig Henriette i god tid før fristen går ut. Utøverne har selv ansvar for å holde seg oppdatert på disse fristene.
 
 
Følg oss på sosiale medierInstagram: @oslodrill 


SnapChat: Oslodrill